Our third IMEX

This year’s edition of the international congress industry fair, IMEX (The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings and Events), considered to be one of the most important events in the meetings industry, will last from the 21st to the 23rd of May 2013. This year, ICE representatives will visit the event enriched by the experience of the previous two editions in order to promote the Centre as part of the “Krakow, Malopolska – Scenery for Meetings” project and to stress Krakow’s readiness to take the top league of conference destinations by storm.

The IMEX international congress industry fair (The Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings and Events) is competing for first place among the meetings industry events only with the fair in Barcelona. It offers each visitor the broadest possible access to business tourism offers. Additionally, lectures and trainings are held for all those interested. Thanks to joining the AIPC and ICCA, this year the programme of events will be even richer for the ICE representatives, because thanks to the membership of these associations, we may take part in the meetings and trainings organised for members only.

The Frankfurt fair has been organised for more than ten years and is addressed to the conference industry, national tourist organisations, congress centres, carriers, hotel owners, municipal convention bureaux, and organisers of incentive events. It is accompanied by numerous industry consultations, seminars, workshops, the Politicians Forum, and conferences organised in partnership with international associations (IAPCO, MPI, SITE, ICCA, PATA, etc.). The main offer buyers at IMEX include: Germany, Great Britain, France, Italy, Belgium, as well as Asia and Australia. IMEX organisers offer a well-known and well-functioning Hosted Buyers Programme, ensuring customised meeting schedules.

The exhibition attracted more than 3,500 exhibitors from over 157 countries last year alone. It was accompanied by more than 70 conferences, workshops, and seminars. Apart from representatives of Krakow and Malopolska: ICE Kraków, the Krakow Convention Bureau, and the Marshal’s Office of the Malopolska Region, at the fair, Poland will be represented by: the Polish Tourist Organisation, DMC Poland, the Warsaw Convention Bureau, the Palace of Culture and Science, Mazurkas, Select Poland, the Poznan International Fair, the Poznan Local Chamber of Tourism, the Trip Group, the Katowice Convention Bureau, and the Gdańsk Convention Bureau, among others.

Participation in the 2013 IMEX Business Tourism Fair in Frankfurt takes place within the framework of the “Promotion of Business Tourism in Malopolska in the Foreign Markets” financed from the resources of the Regional Operational Programme for the Malopolska Region for 2007-2013, Measure 8.1 “Promotion of Malopolska in the International Arena”.udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych wyłącznie dla zrzeszonych.

Targi we Frankfurcie są organizowane od ponad dziesięciu lat i są skierowane do branży konferencyjnej, narodowych organizacji turystycznych, centrów kongresowych, przewoźników, hotelarzy, miejskich biur kongresów i organizatorów imprez incentive. Towarzyszą im zawsze liczne narady branżowe, seminaria, warsztaty, Forum Polityków i konferencje organizowane we współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami (IAPCO, MPI, SITE, ICCA, PATA itp.). Głównymi kupującymi oferty podczas targów IMEX są Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia oraz Azja i Australia. Organizatorzy targów IMEX oferują znany i świetnie funkcjonujący Program Hosted Buyers, zapewniając indywidualne grafiki spotkań.


Tylko w zeszłym roku targi przyciągnęły ponad 3 500 wystawców z ponad 157 krajów. Targom towarzyszyło ponad 70 konferencji, warsztatów i seminariów. Oprócz przedstawicieli Krakowa i Małopolski: ICE Kraków, Krakow Convention Bureau oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na targach Polskę reprezentować będą między innymi: Polska Organizacja Turystyczna, DMC Poland, Warsaw Convention Bureau, Pałac Kultury i Nauki, Mazurkas, Select Poland, Międzynarodowe Targi Poznańskie,  Poznańska Lokalna Izba Turystyczna, Grupa Trip, Katowice Convention Bureau oraz Gdańsk Convention Bureau.

Udział w Targach Turystyki Biznesowej IMEX 2013 we Frankfurcie odbywa się w ramach projektu „Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych” finansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Działanie 8.1 „Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej”.

Media contact

All journalists interested in the events organized in the ICE Kraków, please contact

Michał Zalewski
Media contact

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Contact